• Geneza INUBIOTYKu®

NZOZ Biomol-Med wykonał analizę pierwiastkową włosów (APW) dla około 500 tysięcy pacjentów. Ponad 80% pacjentów deklaruje w ankiecie pacjenta poważne problemy gastryczne: uporczywe zaparcia, uporczywe biegunki i permanentne wzdęcia. Wszyscy ci pacjenci mieli zdiagnozowane choroby będące skutkiem zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego. Ponad 70% wszystkich komórek limfatycznych i ponad połowa systemu dopełniacza układu immunologicznego, związane są z jelitami. Jelita to „drugi mózg”, a większość tych pacjentów ma poważne problemy ze stanem psycho – emocjonalnym. APW jest ilustracją części przemiany mineralnej, która odzwierciedla stan równowagi neuroendokrynnej. 

Nasz błonnik - INUBIOTYK®. Technologie produkcji zgłosiliśmy do opatentowania, a nazwę INUBIOTYK® została przez Biomol-Med zastrzeżona. 

Uzyskany nowy błonnik jest podstawowym składnikiem naszych suplementów błonnikowych. Każda część układu pokarmowego pełni inne funkcje. Środowisko żołądka ma niskie pH (ma wysoką kwasowość, aby trawić białka), w jelicie cienkim dzięki żółci  powoli pH rośnie, a treść pokarmowa przyjmuje konsystencję emulsji (dzięki czemu jest właściwa wydajność trawienia enzymów trzustkowych), w jelicie grubym kwasowość się stabilizuje (aby mogły funkcjonować nasza mikrobiota). Mikrobiota to wszystkie mikroorganizmy bytujące w jelicie, które pełnią szereg istotnych funkcji dla organizmu. Kiedy zaburzona jest równowaga bakteryjna, w jelicie rozwija się  dysbioza jelitowa. Na mikrobiotę największy wpływ mają błonniki pokarmowe.

   INUBIOTYK®  połączyliśmy z innymi składnikami błonnikowymi, aby korzystnie oddziaływać na każdą część układu pokarmowego. Dołożyliśmy do błonnika INUBIOTYK®  parę procent błonników rozpuszczalnych i błonników mających zdolność generowania w środowisku wodnym żelu. W ten sposób uzyskaliśmy optymalną mieszaninę błonników, która właściwie kształtuje procesy trawienia w każdym odcinku układu pokarmowego. W żołądku, jelicie cienkim i grubym, nasza mieszanina błonnikowa optymalizuje środowisko i poprawia efektywność trawienia, co ma bezpośredni wpływ na stan odżywienia organizmu i równoważenie funkcji układów: immunologicznego i nerwowego. 


INUBIOTYK® to oczyszczona i wyizolowana frakcja błonnika z otrębów pszennych, która zachowała naturalną strukturę, dzięki czemu ma unikalne walory metaboliczne.

INUBIOTYK® jest głównym składnikiem opracowanych przez Biomol-Med sp. z o.o. mieszanin błonnikowych, które wykorzystaliśmy do produkcji dedykowanych błonnikowych suplementów diet.