Człowiek w ostatnich 10-12 tys. lat doprowadził do wyniszczenia na Ziemi ponad 95 gatunków roślin i zwierząt (łącznie ze wszystkimi innymi homo...). Nasz gatunek ukształtował się w wyniku adaptacji do wielu uwarunkowań środowiskowych, jednakże najważniejszy z nich to łańcuch troficzny (żywieniowy). Przez tysiące lat, to co jedliśmy kształtowało sprawność naszego układu pokarmowego, systemów metabolicznych kształtujących dobre tendencje zdrowotne, itd. To wszystko po to, aby nasz gatunek przeżył.
Największą zdolność do przetrwania mają organizmy umiejące gromadzić „zapasy energii”. Ta cecha ukształtowała się również w naszych organizmach. Dzisiaj jest jedną z głównych przyczyn tycia. W tym procesie powstały różnice pomiędzy płciami. Kobieta pełni najważniejszą rolę w populacji ludzkiej, rodzi dzieci. To dlatego organizm kobiety może magazynować dwukrotnie więcej energii w postaci tłuszczu niż organizm mężczyzny.
Człowiek w ciągu doby powinien zjadać odpowiednią ilość kalorii zawartą w tłuszczach, węglowodanach i niezbędną ilość aminokwasów (przede wszystkim egzogennych i glukogennych) zawartych w białkach. Do tego potrzebujemy jeszcze około siedemdziesiąt elementów odżywczych, takich jak witaminy, minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe itd. W dzisiejszej żywności zawartość tych elementów odżywczych jest bardzo mała. Aby móc nasycić swój organizm we wszystkie elementy odżywcze człowiek musiałby zajadać kilkanaście do kilkudziesięciu kilogramów pokarmu dziennie. Autorzy prac naukowych dość znacznie różnią się w szacunkach, ale wszyscy są zgodni w tym, że braki jakościowe w naszych pokarmach są powszechne.
Każdy człowiek jest indywidualnością biochemiczną. Uwarunkowany jest własną genetyką i środowiskiem. Czynniki środowiskowe kształtują cechy metaboliczne. Poprzez to wpływają na rozwój i całe życie człowieka. Wiele z czynników środowiskowych kształtuje epigenetykę (ekspresję genową w czasie), która determinuje tendencje zdrowotne.
Na stan naszego zdrowia w przyszłości wpływa wiele czynników. Możemy też sami wpłynąć na jakość naszego przyszłego zdrowia. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb żywieniowych każdego z nas daje możliwość wskazania właściwej formy żywienia. Analiza pierwiastkowa włosów umożliwia ocenę stanu odżywienia organizmu i wskazuje wiele tendencji zdrowotnych. Dzięki tej diagnostyce odżywienia można uzyskać wskazania indywidualnych zaleceń żywieniowych, czyli programu selektywnej suplementacji witaminowo – mineralnej i właściwej diety. Uzyskanie właściwych efektów żywienia w wielu przypadkach jest trudne. Brak zachowania odpowiednich zasad żywienia, ubogie w elementy odżywcze artykuły spożywcze, przyczyniają się do zaburzeń metabolicznych w obrębie układu pokarmowego i wydalniczego.
Dlatego też, wykonaj badanie Detoks i Odżywianie. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie https://www.biomol.pl/detoks-i-odzywianie